BOAS4 - bezdrátová opticko-akustická signalizace

BOAS 4 tvoří soubor prvků, které umožňují realizovat bezdrátově, pomocí radiové sítě v pásmu 868,6 MHz opticko akustickou signalizaci pacient – sestra. Prvky jsou konstruovány pro snadné ovládání pacienty – klienty především v lůžkových odděleních nemocnic, domovech pro seniory, léčebnách, lázních a ubytovacích zařízeních, například v hotelech. Jednoduchá montáž prvků a přenos volání bezdrátově zkracuje dobu instalace systému BOAS 4 na minimum. Jelikož není zapotřebí zřizovat drátové slaboproudé rozvody a provádět související stavební úpravy jsou i náklady na zřízení tohoto typu signalizace nízké.

Kapacita 256 přípojných – volacích míst umožňuje řešit i rozsáhlá zdravotnická zařízení s centrální, nebo decentralizovanou ošetřovatelskou péči.

Více informací na http://www.bezdratova-signalizace.cz/