NerveMonitor C2 Xplore - Neuromonitor pro intraoperační neuromonitoring

C2 Xplore je zařízení s inteligentními vlastnostmi, které definuje nový standard zjednodušeného uživatelského rozhraní. C2 Xplore je dostupný jako 8 a vícekanálový EMG monitor se dvěma nezávislými stimulátory.

 • Velmi snadné použití
 • Přesná prezentace EMG signálu
 • Jasná slyšitelnost EMG signálu pomocí reproduktoru
 • Adaptivní tlumící funkce pro stimulaci
 • Pacientova dokumentační databáze
 • Čtečka čárových kódů ke čtení dat o pacientovi
 • Široká škála příslušenství
 • Připojitelnost standardní USB tiskárny

 • Operace štítné žlázy
 • Operace příušní žlázy
 • Operace v obličeji (obličejové nervy, trojklanný nerv, akustický neurom)
 • Operace na končetinách
 • Možnost vkládání informací o pacientovi
 • Snadná viditelnost EMG signálu pomocí displeje
 • Jasná slyšitelnost EMG signálu pomocí reproduktoru
 • Možnost záznamu EMG signálu do paměti přístroje a tisk na laserové tiskárně
 • Široký rozsah stimulačních sond, jehlových a laryngeálních elektrod pro jednorázové i opakované použití